26. marraskuuta 2010

VALMIS: Viistotetut Orvokkisukat /
FO: Skewed Pansy Socks


Muunnelmia
 • Neuloin “Isovarvasta” 44 s (22+22) asti ja “Keskivarvasta” 60 s (30+30) asti.
 • Neuloin 10 “Jalkaterä”-toistoa.
 • Neuloin “Nilkan sisäpuoli”-toiston vielä yhden kerran (eli 14 s nilkkamerkkien välissä, 7+7).
 • Neuloin vain yhden “Mini-Kiilan Lisäys”-toiston (18 s nilkkamerkkien välissä, 9+9).
 • Minulla oli 11 s kantapäämerkin ja lähimmän nilkkamerkin välissä, eli 11+11 s silmukointiin.
 • “Origami-hetken” jälkeen neuloin yhden “Jalkaterä”-toiston ja sitten aloitin jo “Varren” lyhennetyt kerrokset. Kavensin mini-kiilan (4 s) lyhennettyjen kerroksien aikana.
 • “Varren” lyhennettyjen kerroksien jälkeen minulla oli 42 s (21+21), ja “Resorin” ekan valmistelukerroksen jälkeen 62 s (31+31) ja tokan valmistelukerroksen jälkeen 60 s (30+30).
 • Neuloin 5 toistoa “Resorikerrosta”.
Miten pääsin näihin lukuihin?
1) Ekoihin kolmeen lukuun (44 ja 60 s, ja 10 toistoa) pääsin kokeilemalla sukkaa neulomisen lomassa.
Sitten pitikin laskea hieman…
2) Nilkkamerkkien välisen s-määrän piti kasvaa (60 s :2=) 30 silmukkaan (15+15).
----> “Nilkan sisäpuolen” aikana tuo s-määrä kasvaa 12 s:aan (6+6) ja “Kantapään muokkaus” kasvattaa sitä 12 s (6+6) lisää, joten näistä kahdesta tulee yhteensä 24 s (12+12).
----> Ja ne vielä löytämättömät 6 s (3+3)? ;o)
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 4 s (2+2). Tämän takia lisäsin yhden “Nilkan sisäpuolen”-toiston saadakseni 2 s (1+1) lisää nilkkamerkkien väliin.
3) Mini-kiilan s-määrä
----> Yksi “Mini-kiilan lisäys”-toisto lisää 2 s (1 eteen + 1 taakse) ja “Kantapään muokkaus” lisää 6 s (3+3).
4) Silmukoinnin s-määrä
---- > 31-9=22, 22:2=11
----> Tuo 31 s on määrä, joka minulla oli nilkkamerkin ja kerroksen lopun/alun välissä ennen “Kantapään muokkausta” (60 s +2 mini-kiila-s= 62 s :2= 31 s).
----> Tuo 9 s on määrä joka kaventuu kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä “Kantapään muokkauksessa” (1 s kun tehdään mini-kiilalisäys ja 2 s kun ei (=3 sts), toistetaan 3 kertaa =9 s).
----> Eli tuo 22 s jää jäljelle silmukoitavaksi, ja se on 11+11.

Mitä muuta harkita
“Kantapään muokkausta” voi lyhentää vaikka yhdellä toistolla (eli kerrokset 1-4 vain kerran + kerrokset 1-3).
---> Tekemällä näin saataisiin “Kantapään muokkauksen” aikana vain 2 mini-kiila-s:aa ja 4 s (2+2) lisää nillkamerkkien väliin. Tämä myöskin kaventaisi vain 6 s (3 s x2) kantapäämerkin ja kerroksen lopun/alun välistä.Modifications
 • I knit “Big Toe” until 44 sts (22+22) and “Mid Toe” until 60 sts (30+30).
 • I knit 10 “Foot”-repeats.
 • I knitted “Inner Ankle”-repeat yet once more (so 14 sts between ankle markers, 7+7).
 • I made only 1 “Increase Mini-Gusset”-repeat (18 sts between ankle markers, 9+9).
 • I had 11 sts between heel marker and closest ankle marker, so 11+11 sts for Kitchener stitch.
 • After “Origami-moment” I knit 1 “Foot”-repeat and then I already started the short rows of “Leg”. During the short rows I decreased the mini-gusset (4 sts).
 • After the short rows of “Leg” I had 42 sts (21+21), and after the 1st set-up row of “Ribbing” 62 sts (31+31) and after 2nd set-up row 60 sts (30+30).
 • I knit 5 repeats of “Ribbing round”.
How did I get to these numbers?
1) To the 1st three numbers (44 and 60 sts, and 10 rep) I got to by just by trying the sock on while knitting.
Then I just had to count a bit…
2) The amount of sts between anklemarkers had to build up to (60 st :2=) 30 sts (15+15).
----> During “Inner Ankle” that amount builds up to 12 sts (6+6) and during the “Heel Shaping” 12 sts (6+6) more, so these two together are 24 sts (12+12).
----> And the 6 sts (3+3) left to be found? ;o)
----> A “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 4 sts (2+2). This is why I added a “Inner Ankle”-repeat to get 2 sts (1+1) more between ankle markers.
3) The Mini-Gusset st-amount
----> One “Increase Mini-Gusset”-repeat adds 2 sts (1 front + 1 back) and “Heel Shaping” adds 6 sts (3+3).
4) The Kitchener st-amount
----> 31-9=22, 22:2=11
----> The 31 sts is the amount of sts I had before “Heel Shaping” between ankle marker and end/beginning of the row (60 sts +2 mini-gusset-st= 62 sts :2= 31 sts).
----> The 9 sts is the amount that is decreased between heel marker and end/beginning of the row during “Heel Shaping” (1 st when mini-gusset is added and 2 sts when not (=3 sts), repeated 3 times =9 sts).
----> So the 22 sts are left to be worked in Kitchener stitch, and that is 11+11.

What else to consider
You could shorten “Heel Shaping” by 1 repeat (so Rows 1-4 only once + Rows 1-3).
----> Doing this you would get only 2 mini-gusset-sts and 4 sts (2+2) added between ankle markers during “Heel Shaping”. Also this would decrease only 6 sts (3 sts x2) between heel marker and end/beginning of the row.

Malli / Pattern ..... Knitty: Skew by Lana Holden (Ravelry - englanniksi) >SUOMEKSI!
Lanka / Yarn ....... Novita Nalle Kukkaketo
Puikko / Needle .. 3½ mm & 3 mm (resoriin / for the ribbing)
Ravelry ................. Projektisivu / Project page


Samaa mallia käytin myös / I used the same pattern also in :

2 kommenttia:

 1. Hei!
  Löysin blogisi ravelryn kautta, kun etsin "jotain kivaa" sukkamallia. Viistosukat tuntuvat suurelta haasteelta, Olet tehnyt suuren työn suomentaessasi ohjeen. Kiitos siitä. Vaikka englanniksi neulonkin, näinkin hankalan mallin teko on varmaankin suomeksi paljon helpompaa.
  Ja kun on yhdet sukat tehnyt, voi ehkä ymmärtää muunnelmistakin jotain!

  VastaaPoista
 2. Terve Eua!
  Olet saattanut jo saada Viistosukkasi valmiiksi, kun vastaan näin pitkän ajan päästä... ;oD
  Bloggaus into hiljeni keväällä, yritän olla taas aktiivisempi!
  Kiitokset kuitenkin kivasta kommentista! ;o)

  VastaaPoista